Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 19/09/2014

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

  •  

Statistics

Tin tức chung
Các Môn học-Tín chỉ
18:06 PM 19/09/2014

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC

 

 

 

 CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế  >>

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Marketing căn bản

15

- Nghiệp vụ Ngoại thương

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Tài chính -Ngân hàng <<+

18

- Quản trị nguồn nhân lực

15

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- T. Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Quản trị học

12

- Quản trị Kinh doanh (1)

22

- Tin học Excel

16

- Tài chính doanh nghiệp

18

 

 

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Quản trị hành chính văn phòng

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Quản trị doanh nghiệp

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Quản trị kinh doanh (2)

18

 

 

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- Tiếng Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Kế toán HCSN

15

- Thanh toán Quốc tế

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Tài chính -Ngân hàng  <<+

18

- Tài chính doanh nghiệp

18

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- T.Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Kế toán Tài chính 1

18

- Kế toán tài chính 2

18

- Tin học Excel

16

 

 

- Kế toán thương mại & dịch vụ  +>>

18

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Kế toán thuế

16

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Kế toán Công ty

16

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Tổ chức Công tác Kế toán

16

 

 

 

 

CÁC MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH DIPLOMA

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

MODULE - 01

MODULES-Kỳ 1

Tuần

MODULE - 02

MODULES-Kỳ 2

Tuần

- Pháp luật đại cương

10

- Luật Kinh tế

18

- Tiếng Anh ngữ pháp I

16

- Tiếng Anh ngữ pháp II

16

- Kinh tế Vi mô

12

- Kinh tế Vĩ Mô

12

- Tiếng Anh-Headway - Ele

16

- T. Anh - Headway - Pre

18

- Kinh tế quốc tế

18

- Nguyên lý kế toán

20

 

 

- Tin học word

16

 

 

 

 

MODULE - 03

MODULES-Kỳ 3

Tuần

MODULE - 04

MODULES-Kỳ 4

Tuần

- Tài chính quốc tế

12

- Thanh toán Quốc tế

16

- Tiếng Anh-Head For Business

16

- Tiếng Anh thư tín TM

16

- Tài chính -Ngân hàng  <<+

18

- Tài chính doanh nghiệp

18

- Tiếng Anh- Headway - Inter

16

- T.Anh-Listening (chuyên gia)

16

- Kế toán Tài chính 1

18

- Nghiệp vụ Ngân hàng 1

24

- Tin học Excel

16

- Kế toán Ngân hàng

24

-

 

 

 

MODULE - 05

MODULES-Kỳ 5

Tuần

MODULE - 06

Kỳ – Thực tập

Tuần

- Phân tích HĐ Tài chính

15

- Thực tập (4-8 tuần)

- Báo cáo thực tập Tốt Nghiệp

- Thi tốt nghiệp

 

- Tiếng Anh Market Leader

16

- Tín dụng Ngân hàng

24

- Tiếng Anh TOEIC 1

16

- Nghiệp vụ ngân hàng 2

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH