Đang tải dữ liệu ...
- Ngày 02/09/2014

Hỗ trợ trực tuyến

Từ điển

  •  

Statistics

Tin tức chung
Giảng viên - Giáo viên - Trợ giảng ?
13:01 PM 02/09/2014

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

 

TT

Họ và tên

Trình độ

Các Môn giảng dạy

Ghi chú

1

Đỗ Huy Hà

Tiến sĩ

-Kinh tế Vĩ mô
-Kinh tế học + Quản lý kinh tế...

 

2

Hà Văn Tuấn

Tiến sĩ

-Quản trị học +Quản trị kinh doanh
-Quản trị chiến lược + Kỹ năng lãnh đạo

 

3

Trần Thị Lan Hương

Tiến sĩ

-Kinh tế Vĩ mô

 

4

Nguyễn Kim Chi

Tiến sĩ

- Kinh tế quốc tế + Tài chính quốc tế

 

5

Nguyễn Thị Vân Hà

Thạc sĩ

-Kinh tế quốc tế+NV Ngoại thương
-Thanh toán quốc tế + QTKD...

Đang học Tiến sĩ

6

Nguyễn Phạm Anh

Thạc sĩ

-Kinh tế Vi mô

 

7

Nguyễn Thành Hưng

Thạc sĩ

-Kế toán thuế
-Kế toán TM & Dịch vụ

 

8

 Mai Vân Anh

Thạc sĩ

-Kế toán Tài chính 1+2
-Phân tích HĐKD & Báo cáo tài chính

 

9

Trần Thị Thu Phong

Thạc sĩ

-Kế toán Tài chính 1+2
-Tổ chức hạch toán kế toán

 

10

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

-Tài chính doanh nghiệp + Chứng khoán
-Tín dụng Ngân hàng+Tài chính tiền tệ...

 

11

Nguyễn Thế Hưởng

Thạc sĩ

-Quản trị nguồn Nhân lực
-Văn hóa đạo đức kinh doanh

 

12

Nguyễn Thùy Linh

Thạc sĩ

-Tài chính Tiền tệ Ngân hàng
-Tài chính doanh nghiệp...

 

13

Lê Thị Mai Hương

Cử nhân

-Nghiệp vụ Ngân hàng
-Kế toán

Đang học Cao học

14

Mai Thị Dung

Cử nhân

-Kinh tế Bảo hiểm
-QT tài chính DN+Kinh tế đầu tư

Đang học Cao học

15

Thiều Kim Cường

Cử nhân

-Nguyên lý Kế toán +TCDN
-Kế toán máy + Kiểm toán

Đang học Cao học

16

Lê Thị Mai Anh

Cử nhân

-Kế toán + Kiểm toán
-Kế toán Ngân hàng

Đang học Cao học

17

Lục Mạnh Hiển

Tiến sĩ

-Quản trị doanh nghiệp
-Kinh tế đầu tư +Quản trị kinh doanh...

 

18

Trần Phương

Thạc sĩ

-Quản trị Nguồn nhân lực

 

19

Trần Thị Kim Chi

Thạc sĩ

-Tài chính Quốc tế

 

20

Nguyễn Thị Thoa

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp
-Tiếng Anh nâng cao

 

21

Trần Thị Ngọc Lan

Thạc sĩ

-Kinh tế thống kê

 

22

Nguyễn Thị Diễm Anh

Thạc sĩ

-Luật đại cương + Luật QT
-Luật Kinh tế + Luật TMQT

 

23

Nguyễn Thị Việt Nga

Thạc sĩ

-Tiếng Anh mọi trình độ

Đang học Tiến sĩ
(Phiên dịch Cabin-Hội nghị...tại Vicefo)

24

Đỗ Đức Thọ

Thạc sĩ

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao
-Tiếng Anh Phiên-Biên dịch

(chuyên phiên dịch Cabin-Hội nghị...tại Vicefo)

25

Vương Hồng Giang

Cử nhân

-Tin học đại cương
-Thương mại điện tử

 

26

Lê Trung Thướng

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp+nâng cao
-Quản trị văn phòng

 

27

Chử Thị Minh Huế

Thạc sĩ

-NVNT+TT quốc tế + KTQT
-Tiền tệ Ngân hàng+Quản lý dự án...

 

28

Lê Thục Trang

Cử nhân

-TT Ngânhàng+Marketing + KtếTM
-Quản trị kinh doanh +QTDN

Đang học Cao học

29

Lương Thị Ánh Hoa

Thạc sĩ

-Tài chính Tiền tệ Ngân hàng
-Tài chính doanh nghiệp

 

30

Nguyễn Thị Kim Anh

Cử nhân

-Tiếng Anh giao tiếp + nâng cao
-Tiếng Anh Phiên-Biên dịch

Đang học Cao học

 


     Còn nữa...

Trang chủ | Giới thiệu | Hỏi đáp | Thư viện | ĐĂNG KÝ HỌC | Liên hệ | ENGLISH